میزان تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت ارزان قیمت به ترتیب در کلانشهر ها و هر واحد مسکن تولید شده مبلغ پانصد میلیون (500،000،000)ریال و در سایر شهرها مبلغ چهارصد میلیون (400،000،000)ریال تعیین شده استحداکثر دوره مشارکت در تسهیلات ساخت 30 ماه و حداکثر دوران ودیعه اسکان موقت تا 30 ماه و طبق مقررات داخلی بانک مسکن می باشد.
میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت با نرخ سود پنجاه درصد(50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت تسهیلات متناظر برای متقاضیان نوسازی مسکن و محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی به ترتیب در کلانشهرها دویست میلیون(200،000،000)ریال و در سایر شهرها یکصدو پنجاه میلیون )(150،000،000)ریال تعیین شده است.
پروژه های مشمول این تسهیلات عبارتند از :
  • پروژه های محله های اولویت دار سال 1398 ( که متعاقبا توسط شرکتبه ادارات کل راه و شهرسازی استان ابلاغ می شود.) که متراژ آنها پس از اصلاحی و به صورت تجمیعی یا انفرادی بالای 120 متر مربع و حداقل 4 واحداست (به شرط رعایت ضوابط حرف تفضیلی و عدم حذف پارکینگ)
  • برای ثبت پروژه های خود ابتدا باید از طریق لینک "ورود به سیستم" وارد حساب کاربری خود شوید. سپس اقدام به ثبت پروژه خود نمایید
  • پروژه های سایر محلات هدف مندرج در موافقت نامه اعتبارات تبصره 18 به شماره 1502012028 که متراژ زمین آنها پس از اصلاحی به ضورت تجمیعی یا انفرادی بالای 150 متر مربع و واحد تولید شده 4 واحد است (به شرط رعایت ضوابط تفضیلی و عدم جذف پارکینگ)
  • پروژه های سایر محلات هدف خارج از توافقنامه اعتباراتتبصره 18که متراژ زمین آنها پس از اصلاحی به صورت تجمیهی و به صورت تجمیعی یا انفرادی باید بالای 200 متر مربع حداقل 6 واحد باشد(به شرط رعایت ضوابط طرح تفضیلی و عدم حذف پارکینگ)